POLAND

 1. Międzykulturowość w szkole – Poradnik dla nauczycieli i specjalistów  (wydany przez ORE)
 2. Osiem kroków czyli kilka praktycznych rad (wydany przez ORE)
 3. Uczniowie z różnych kultur w szkole (wydana przez ORE)
 4. Szkoła wobec wyzwań migracyjnych: uchodźcy w szkole (wydana przez ORE)
 5. Wielokulturowość w klasie na przykładzie projektu współfinansowanego ze środków Programu „Uczenie się przez całe życie” – Języki Obce w Szkole
 6. Dziecko migranckie w naszej klasie. Rekomendacje nauczycieli dla nauczycieli [pdf. 1.1 MB] (publikacja przygotowana w ramach projektu „Międzykulturowa szkoła w wielokulturowej społeczności” realizowanego przez Międzynarodową Organizację do spraw Migracji (IOM) w partnerstwie z Urzędem m.st. Warszawy i Kuratorium Oświaty w Warszawie)
 7. Edukacja wobec wyzwań migracyjnych (źródło: ore.edu.pl)
 8. Materiały dotyczące edukacji wobec wyzwań migracyjnych (źródło: ore.edu.pl)
 9. Autobiografia spotkań międzykulturowych [pdf. 47.1 MB] (wydany przez ORE)
 10. Inny w polskiej szkole. Poradnik dla nauczycieli pracujących z uczniami cudzoziemskimi [pdf. 3.7 MB]
 11. Praca z uczniem cudzoziemskim – Przewodnik dobrych praktyk [pdf. 4.3 MB]
 12. Wracam do szkoły – poradnik szkoła podstawowa część I [pdf. 2.2 MB]
 13. Wracam do szkoły – poradnik szkoła podstawowa część 2 [pdf. 1.9 MB]
 14. Edukacja międzykulturowa. Poradnik nauczyciela[pdf. 7.4 MB]
 15. Dlaczego tak trudno uczyć o świecie Islamu?[pdf. 1.3 MB]
 16. Zrozumieć innych, czyli jak uczyć o uchodźstwie

 

PORTUGAL

 

GREECE

 1. Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού Ελλάδος
 2. Διαπολιτισμικό Κέντρο Προώθησης της Ένταξης Προσφύγων ΠΥΞΙΔΑ
 3. Κέντρο Διαπολιτισμικής ΑγωγήςΚέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

LITHUANIA

 1. http://www.litlogos.eu/L64/Logos_64_042_050_Kuzmickas.pdf
 2. http://www.vinokuras.lt/imigracija-ir-daugiakulturiskumo-kontekstas/
 3. http://www.kpd.lt/
 4. https://unesco.lt/kultura/nematerialus-kulturos-paveldas
 5. http://ekultura.lt/

TURKEY

 1. Türkiye Kültür Portalı https://www.kulturportali.gov.tr/
 2. Kültürel Zenginlikte Türkiye http://europa.eu/youth/tr/article/43/14004_tr
 3. TÜRKİYE’DE ÇOK KÜLTÜRLÜ EĞİTİM VE ÇOK KÜLTÜRLÜ EĞİTİMDE ÖĞRETMEN YETERLİLİKLERİ
 4. http://www.kultur.gov.tr/
 5. BM Mülteci Örgütü
 6. Çok Kültürlülük
 7. Kültür ve Yaratıcılık
 8. Türkiye'nin 15 Dünya Mirası
 9. Kültür Varlıkları
 10. Türk Kültürü
 11. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu (UNESCO)

 CYPRUS

     1. Υπουργείο Εξωτερικών

     2. Υπηρεσία Ασύλου