POLAND

 1. Międzykulturowość w szkole – Poradnik dla nauczycieli i specjalistów  (wydany przez ORE)
 2. Osiem kroków czyli kilka praktycznych rad (wydany przez ORE)
 3. Uczniowie z różnych kultur w szkole (wydana przez ORE)
 4. Szkoła wobec wyzwań migracyjnych: uchodźcy w szkole (wydana przez ORE)
 5. Wielokulturowość w klasie na przykładzie projektu współfinansowanego ze środków Programu „Uczenie się przez całe życie” – Języki Obce w Szkole
 6. Dziecko migranckie w naszej klasie. Rekomendacje nauczycieli dla nauczycieli [pdf. 1.1 MB] (publikacja przygotowana w ramach projektu „Międzykulturowa szkoła w wielokulturowej społeczności” realizowanego przez Międzynarodową Organizację do spraw Migracji (IOM) w partnerstwie z Urzędem m.st. Warszawy i Kuratorium Oświaty w Warszawie)
 7. Edukacja wobec wyzwań migracyjnych (źródło: ore.edu.pl)
 8. Materiały dotyczące edukacji wobec wyzwań migracyjnych (źródło: ore.edu.pl)
 9. Autobiografia spotkań międzykulturowych [pdf. 47.1 MB] (wydany przez ORE)
 10. Inny w polskiej szkole. Poradnik dla nauczycieli pracujących z uczniami cudzoziemskimi [pdf. 3.7 MB]
 11. Praca z uczniem cudzoziemskim – Przewodnik dobrych praktyk [pdf. 4.3 MB]
 12. Wracam do szkoły – poradnik szkoła podstawowa część I [pdf. 2.2 MB]
 13. Wracam do szkoły – poradnik szkoła podstawowa część 2 [pdf. 1.9 MB]
 14. Edukacja międzykulturowa. Poradnik nauczyciela[pdf. 7.4 MB]
 15. Dlaczego tak trudno uczyć o świecie Islamu?[pdf. 1.3 MB]
 16. Zrozumieć innych, czyli jak uczyć o uchodźstwie

 

PORTUGAL

 

GREECE

 1. Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού Ελλάδος
 2. Διαπολιτισμικό Κέντρο Προώθησης της Ένταξης Προσφύγων ΠΥΞΙΔΑ
 3. Κέντρο Διαπολιτισμικής ΑγωγήςΚέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

LITHUANIA

 1. http://www.litlogos.eu/L64/Logos_64_042_050_Kuzmickas.pdf
 2. http://www.vinokuras.lt/imigracija-ir-daugiakulturiskumo-kontekstas/
 3. http://www.kpd.lt/
 4. https://unesco.lt/kultura/nematerialus-kulturos-paveldas
 5. http://ekultura.lt/

TURKEY

 1. Türkiye Kültür Portalı https://www.kulturportali.gov.tr/
 2. Kültürel Zenginlikte Türkiye http://europa.eu/youth/tr/article/43/14004_tr
 3. TÜRKİYE’DE ÇOK KÜLTÜRLÜ EĞİTİM VE ÇOK KÜLTÜRLÜ EĞİTİMDE ÖĞRETMEN YETERLİLİKLERİ
 4. http://www.kultur.gov.tr/

 CYPRUS